Anhörigföreläsning depression

Sammanfattning anhörigföreläsning depression

Följande noteringar gjordes i samband med en anhörigföreläsning för depression hos WeMind i Stockholm.

 

Medicinering vanligt för att komma upp en nivå och därmed orka/klara av KBT-behandling.

Ond spiral där bakomliggande faktorer skapar en ond spiral: symptom leder till förändrat beteende som resulterar i att mer tid läggs på mindre belönande aktiviteter.

Beteenderepertoar är loket i ens psykiska hälsa

Verktyg. Dagbok som sedan visar samband. Utifrån detta: mål och rutiner!

För anhörig. Stötta i aktivitet; små steg. Enkla alternativ till undvikande beteenden.

(A)ctivity (B)ehaviour (C)onsequence.

Verktyg. 2-minutersregel för grubbel. Identifiera när det uppstår och tillåt dig själv max 2 min att tänka på det. Ställ sedan frågorna: 1) Förstår jag saken bättre? 2) Har jag hittat en lösning på bekymret? 3) Mår jag bättre?

För anhörig. Vanligt med ”medberoende” – båda kan exempelvis tvingas isolera sig. En grej kan vara att delta i terapin med syfte att få insyn i vad som händer.

Verktyg. Identifiera aktiviteter som ger energi. Därmed undvika depressionsspiral och addera rutiner.

Verktyg (från anhörig). Skriftliga överenskommelser istället för tjat. Planera (aktiviteter) och jobba med tydlighet.

Verktyg. Kort vs lång sikt. Utvärderingsmetod. Hur kommer jag att påverkas av mitt beslut på kort vs lång sikt.

Viktigt att få en konkret diagnos. Gör situationen mer greppbar.

Lägereld
Posted av Lägereld - oktober 29, 2018

Ett initiativ taget av Martin Stolt och Staffan Steneryd.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

'I think it's so sad that eating disorders are focused on looks... because I see everyone as beautiful' - Chantal Hager Love, Chantal... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Vi lever längre och är friskare än någon gång tidigare i människans historia. Ändå äter över en miljon svenskar medicin mot depression.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Ätstörningar delas vanligen in i fyra övergripande... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

What really causes addiction -- to everything from cocaine to smart-phones? And how can we overcome it? Johann Hari has seen our... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

In this episode of the Making Sense podcast, Sam Harris speaks with Sally Satel about addiction. They discuss whether addiction should be... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Kristen Carney (@KristenCarney) is a comedian, writer, host of the Mentally Ch(ill) and Ask Women podcasts, and someone who publicly copes with... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

When stress got to be too much for TED Fellow Sangu Delle, he had to confront his own deep prejudice: that men... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

"The opposite of depression is not happiness, but vitality, and it was vitality that seemed to seep away from me in that... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Dom talar om självskadebeteenden, om emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), om emotionell smärta, om självskada som distraktion, självmordsförsök, desperation, att vara fånge i... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

As we expect more from technology, do we expect less from each other? Sherry Turkle studies how our devices and online personas... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Vi lever längre och är friskare än någon gång tidigare i människans historia. Ändå äter över en miljon svenskar medicin mot depression.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

What really causes addiction -- to everything from cocaine to smart-phones? And how can we overcome it? Johann Hari has seen our... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Kristen Carney (@KristenCarney) is a comedian, writer, host of the Mentally Ch(ill) and Ask Women podcasts, and someone who publicly copes with... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

"The opposite of depression is not happiness, but vitality, and it was vitality that seemed to seep away from me in that... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Dom talar om självskadebeteenden, om emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), om emotionell smärta, om självskada som distraktion, självmordsförsök, desperation, att vara fånge i... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Crystal takes a road trip with her boyfriend and mom to spelunk in underground caverns while explaining how she succeeds at managing... (Läs mer)

Martin Stolt
Publicerad av Martin Stolt

Photographer John William Keedy creates a powerful new work depicting his experiences with social anxiety... (Läs mer)