Skam

Skam handlar om att uppleva att man förlorar sitt anseende eller att folk slutar tycka om en. Sällan är upplevelsen kopplad till hur omgivningen faktiskt uppfattar en och att må dåligt är tyvärr ofta förknippat med just skam. Skammen begränsar oss och gör det svårare att ta kontakt med människor när man kanske behöver det som mest. På Lägereld finns ingen skam utan här känner vi oss trygga och stolta över att kunna dela med oss av hur vi egentligen mår. På så vis hoppas vi tillsammans med alla er bidra till att individ, grupp och samhälle känner och ger lite mer värme och därigenom mår bättre.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

When stress got to be too much for TED Fellow Sangu Delle, he had to confront his own deep prejudice: that men... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Dom talar om självskadebeteenden, om emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), om emotionell smärta, om självskada som distraktion, självmordsförsök, desperation, att vara fånge i... (Läs mer)

Skam

Lägereld
Publicerad av Lägereld

When stress got to be too much for TED Fellow Sangu Delle, he had to confront his own deep prejudice: that men... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Dom talar om självskadebeteenden, om emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), om emotionell smärta, om självskada som distraktion, självmordsförsök, desperation, att vara fånge i... (Läs mer)