fbpx Hoppa till innehåll

Psykologisk trygghet skapar välmående och produktiva medarbetare

Hanna Holmberg, leg. psykolog och företagskonsult förklarar vikten av sk. psykologisk trygghet för att skapa välmående arbetsplatser och teams.

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet kan definieras som en kultur där människor känner sig bekväma med att uttrycka sig och vara sig själva. I en psykologisk säker organisation vågar vi ställa frågor, presentera nya idéer och erkänna brister och misstag därför att vi litar på att det vi säger kommer tas emot på ett välvilligt sätt.
Det kan också vara värt att poängtera att det inte handlar om trygghet som i riskfritt och bekvämt. Istället handlar det om en miljö där vi vågar ta interpersonell risk, säga vad vi tycker och dela våra tankar med varandra utan rädsla för att bli bestraffade, tillrättavisade, nedvärderade eller utanför.

Varför är det viktigt på en arbetsplats?

För att vi behöver det. I dagens föränderliga värld, där samarbete krävs för att lösa komplexa problem, är organisationen beroende av medarbetarnas fulla potential för att nå framgång. Vi behöver innovation och lärande, och en förutsättning för det är en kultur präglad av psykologisk trygghet.
Dessutom vill vi behålla våra högt kompetenta medarbetare! I en psykologiskt trygg kultur trivs människor. Helt enkelt för att vi bryr oss om varandra. Vi skapar delaktighet och det ger ett högt engagemang, en bättre trivsel på jobbet och mer välmående människor.

Hur kan man öka psykologisk trygghet på sin arbetsplats?

Här följer tre tips, det första riktar sig till dig som ledare och de följande två till både ledare och teammedlemmar

1. Beskriv att du förväntar dig att se misstag, och rama in misstag som lärandemoment
Som chef är detta det första jag skulle försöka påverka i mitt team. Du sätter standarden – gå före och visa vägen.

2. Ställ den där “dumma” frågan, sätt ord på den där associationen, berätta även om idén inte är färdigtänkt.
Att låta tystnad gå före tal är en fälla. Det känns bekvämt i stunden, men leder långsiktigt till att vi går miste om innovation och engagemang.

3. Och till den som får höra en galen tanke eller en konstig fråga  – ta emot det välvilligt.
En medmänniska har kastat sig ut i det obekväma, och vi har då ett ansvar att bemöta henne icke-dömande. Klarar vi det kommer beteendet förstärkas och den psykologiska tryggheten öka!

Hur ser det ut på ditt företag? Vårt test om psykologisk trygghet hittar du här.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan stärka den psykologiska tryggheten på din arbetsplats. Lägereld i samarbete med Hanna Holmberg, AddColour AB

Lägereld
Posted av Lägereld - april 22, 2021

Lägereld - din samlingsplats för ökat välmående och gemenskap.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Explore Stravito's journey in revolutionizing workplace culture within the startup realm. Embracing Lägereld's innovative services, this Swedish startup has set a new... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Building a culture of feedback in an organization can help to foster growth, learning, and continuous improvement. The following are some principles... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Den 5 juli är Lägereld i Almedalen och pratar om hur vi kan påbörja en förändringsresa mot mer hållbara och välmående organisationer.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Nya studier visar att empati är en av de viktigaste ledaregenskaperna för att skapa produktiva och välmående organisationer.... (Läs mer)