Vad är en depression?

Joel Forsbom förklarar vad som kännetecknar en depression. Det finns hjälp att få och det är bättre att söka hjälp i tid än att vänta för länge.

Joel Forsbom
Posted av Joel Forsbom - augusti 26, 2019

Jag är senior psykolog och har erfarenhet från behandling av både barn och vuxna, familjer och föräldrar. Har även erfarenhet av...

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Vi lever längre och är friskare än någon gång tidigare i människans historia. Ändå äter över en miljon svenskar medicin mot depression.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Missbruk kan uttrycka sig i många olika former. I detta energifulla samtal mellan Joe Rogan och Johann Hari skapas nya perspektiv kopplat... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Jordan Harbinger möter komikern och författaren Kristen Carney som lider av en depression. Kristens uppriktiga och öppna sätt att prata om sjukdomen... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Exempel på verktyg och tillvägagångssätt som kan underlätta för någon med en anhörig som lider av... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

”Motsatsen till en depression är inte glädje utan livskraft”. I ett lika delar poetiskt och elegant som förödande ärligt samtal beskriver författaren... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Dom talar om självskadebeteenden, om emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), om emotionell smärta, om självskada som distraktion, självmordsförsök, desperation, att vara fånge i... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Crystal takes a road trip with her boyfriend and mom to spelunk in underground caverns while explaining how she succeeds at managing... (Läs mer)

Martin Stolt
Publicerad av Martin Stolt

Photographer John William Keedy creates a powerful new work depicting his experiences with social anxiety... (Läs mer)