Om Lägereld

Hur elden tändes

 

Lägereld är en samlingsplats som vill göra information relaterad till psykisk ohälsa samt personerna som behandlar besvären mer lättillgängliga. Samtidigt hoppas vi kunna skapa en mer tillfredsställande arbetssituation för psykologer. Initiativet till Lägereld togs av Staffan Steneryd och Martin Stolt sommaren 2016 i en annan form än den vi ser idag. Problemställningen är emellertid densamma nu som då: psykisk ohälsa ökar snabbare än resurserna som behövs för att möta behovet samtidigt som befintligt system kan upplevas besvärligt och otillgängligt.

Varför kallar vi oss Lägereld då? Vi vill skapa en samlingsplats där psykologer och personer som mår dåligt får en chans att mötas och bekanta sig med varandra. Vi ser det som en modern form av den traditionella lägerelden där människor träffades och delade tankar och idéer med varandra i en vänskaplig anda. En plats för gemenskap och värme helt enkelt.

"Gemenskap och att vara en del av ett sammanhang är oerhört viktigt. Det påverkar din psykiska och fysiska hälsa mer än vad man tidigare trott"

- Daniel Ek, Leg. Psykolog och stressexpert

Vårt team idag

 

Just nu är det bara vi, Staffan & Martin, som utgör kollektivet Lägereld. Vi lärde känna varandra när vi pluggade på Handelshögskolan i Stockholm för cirka 10 år sedan och är två ganska sympatiska grabbar. Staffan gillar basket. Martin gillar fotboll. Båda vet hur det är att må riktigt dåligt men också ganska bra.

%
Uppger sig ha fått diagnosen depression någon gång
Svenskar är just nu sjukskrivna på grund av stress
%
Uppger sig ha upplevt ångest någon gång den senaste veckan

Kan vi skapa värde för psykologer kan vi öka välmåendet hos fler

En av de viktigaste insikterna vi funnit under utvecklingen av Lägereld är den utsatta arbetssituation många psykologer befinner sig i. Därför kan det tyckas paradoxalt att vi nu skapat en plattform där man till synes förlitar sig ytterligare på altruismen hos Sveriges psykologer. Men det är inte vår tanke eller målsättning. Tvärtom. Med Lägereld vill vi för er psykologer skapa:

En plattform för att kunna nå ut med information och därigenom marknadsföra er själva.

Tillsammans med er utveckla digitala verktyg som kan användas som stöd vid vård utifrån era behov och rekommendationer.

Som stöd för er vid behandling av patient och för att på egen hand bidra med lite samhällsnytta kommer vi att tillsammans med ledande experter inom ett antal specifika problemområden (arbetsrelaterad stress till exempel) utveckla och tillgängliggöra informativt och självhjälpsorienterat material. Detta material kommer att vara gratis för besökare att ta del av och kan användas antingen som en inledning, komplement under och/eller stöd efter behandling.

Health-tech-logo
sse-business-lab-logo_5
almi_2