fbpx Hoppa till innehåll

Oro

Ordet fobi kommer från grekiskans fobos som betyder fruktan eller skräck. Fobi ur ett psykiskt perspektiv innebär en stark och många gånger irrationell rädsla för någonting. Denna överdrivna rädsla kan vara kopplat till allt från kroppsvätskor och djur till höga höjder eller sociala sammanhang. Rädslans intensitet kan variera från ångest eller starkt obehag till paniksyndrom.

Vanligtvis pratar man om två olika kategorier av fobier: specifika fobier och agorofobi. Den första kategorin handlar om rädsla kopplat till en specifik företeelse eller plats. Agorofobi som i vardagstal är mer känt som torgskräck innebär en rädsla för situationer där du känner dig utsatt och är ofta förknippat med panikångestattacker.

Båda typerna men framför allt den senare påverkar ofta livskvalitén negativt då det skapar ett undvikande beteende. Men hjälp finns att få och KBT-terapi har bevisat sig effektiv i behandling av just fobier. Här på Lägereld finns varma eldsjälar som är beredda att hjälpa dig med dina upplevda bekymmer så att du kan leva ett mer uppfyllt liv i gemenskap med andra.

%
av svenskar lider av social fobi
Lägereld
Publicerad av Lägereld

Att ständigt gå runt med en gnagande oro tar på krafterna och gör oss mindre nöjda med livet. Men det går att... (Läs mer)

Oro

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Att ständigt gå runt med en gnagande oro tar på krafterna och gör oss mindre nöjda med livet. Men det går att... (Läs mer)