Anhörig

Som anhörig spelar du en viktig roll i vägen mot att bli frisk från en depression och liknande sjukdomar. Det är som anhörig inte lätt att se sin partner, barn, vän, syskon eller annan närstående må dåligt. Man slits mellan hopp och förtvivlan ofta i symbios med personen man försöker hjälpa. Hamnar man i en sådan situation kan det vara till hjälp att informera sig om den aktuella sjukdomen och få tips på verktyg och rutiner som kan stötta både din anhörig men även dig själv. Det är lätt att man glömmer bort sig själv och hamnar i något som kan liknas vid ett medberoende när en närstående blir sjuk. Vi försöker samla båda parterna runt våra lägereldar i hopp om att kunna agera stödfunktion för samtliga inblandade.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Kristen Carney (@KristenCarney) is a comedian, writer, host of the Mentally Ch(ill) and Ask Women podcasts, and someone who publicly copes with... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Exempel på verktyg och tillvägagångssätt som kan underlätta för någon med en anhörig som lider av... (Läs mer)

Anhörig

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Kristen Carney (@KristenCarney) is a comedian, writer, host of the Mentally Ch(ill) and Ask Women podcasts, and someone who publicly copes with... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Exempel på verktyg och tillvägagångssätt som kan underlätta för någon med en anhörig som lider av... (Läs mer)