fbpx Hoppa till innehåll

Empati – en superkraft hos ledare

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på att skapa rätt förutsättningar för engagemang, trivsel och samarbete på arbetsplatsen. Nya studier visar att empati är den viktigaste egenskapen för att lyckas som ledare och skapa en stark företagskultur.

Inom moderna organisationer krävs ofta samarbete och kreativt tänkande för att lösa utmaningar och nå framgång. Ett skifte har skett (och pågår fortfarande inom många företag) från enklare, mer monotona arbetsuppgifter till arbetsuppgifter av mer komplex natur. För att framgångsrikt leverera under dessa premisser blir det allt viktigare att medarbetare känner sig trygga och har rätt motivation och inställning till sitt arbete och sina kollegor.

Empati – ett motgift mot ohälsa

Stress och mental ohälsa har ökat kraftigt den senaste tiden och är den främsta orsaken till sjukskrivningar på svenska arbetsplatser enligt Försäkringskassan. Mörkertalet är också stort och många som mår dåligt visar det inte för sin omgivning. Ohälsa hämmar samarbete, motivation och leder till sämre prestationer och resultat.

En ny studie från Catalyst visar att en empatisk ledarstil kan fungera som ett slags motgift och stärka känslan av tillhörighet, innovation och engagemang vilket kan skapa en positiv spiral för individ och organisation. Studien lyfter bland annat fram att:

  • Innovation ökar: 61% av personer med mycket empatiska ledare uppger ofta eller alltid att de är innovativa på jobbet jämfört med endast 13% av dem med mindre empatiska ledare.
  • Engagemang ökar: 76% av personer med mycket empatiska ledare rapporterar ofta eller alltid att de är engagerade i arbetet jämfört med endast 32% av personer med mindre empatiska ledare.
  • Gemenskap ökar: 50% av personer med mycket empatiska ledare rapporterar ofta eller alltid att de känner sig inkluderade på jobbet, jämfört med endast 17% av personer med mindre empatiska ledare.

Vad kan du som ledare göra?

Ledare behöver inte själva vara experter på mental hälsa för att anamma en empatisk ledarstil och hjälpa kollegor som inte mår bra. Det kan räcka med att vara närvarande och checka-in hur anställda mår med jämna mellanrum. Det är också viktigt att tydligt visa att man tar mental hälsa på allvar och förklara vilket stöd som finns att få. Genom att vara lyhörd, ställa frågor och visa att man bryr sig skickar man ett starkt signalvärde. Det i sin tur stimulerar en varm och öppen kultur där medarbetare får ta plats och känner sig trygga.

Sammanfattningsvis

Empati bidrar till stärkta relationer, en förbättrad organisationskultur och positiva resultat. Empati är inte en ny färdighet men den har en ny betydelse i den moderna organisationen och bör vara en prioriterad fråga för dagens och morgondagens ledare.

Hur empatisk är din organisation?
Svara på några frågor om ledarskap och empati här och få gratis återkoppling från en av våra psykologer på hur du kan stärka ditt ledarskap.

Vill du prata med någon av oss psykologer?
Hör av dig så återkopplar vi och hittar en tid som passar dig.

Lägereld
Posted av Lägereld - november 10, 2021

Lägereld - din samlingsplats för ökat välmående och gemenskap.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Vi fick en pratstund med Hanna Holmberg, leg. psykolog och företagskonsult om vikten av sk. psykologisk trygghet för att skapa välmående arbetsplatser... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Try the Placebo Breath Program between April 1-21. First 7 days for... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Tisdagen 24/11 2020 röstade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm igenom ett förfrågningsunderlag för primärvården i Stockholm som tvingar fram omfattande reformer... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Hösten är en period som många tycker är tung och svår. Mörkret sänker sig över oss, vi blir inåtvända, trötta och kanske... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Lägereld lanserar skogsterapi i grupp! Ta del av ett 6 veckors program med fysiska träffar varvat med individuella sessioner med fokus på... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Att ständigt gå runt med en gnagande oro tar på krafterna och gör oss mindre nöjda med livet. Men det går att... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Övning som syftar till att tydliggöra för dig vad som är viktigt i just ditt... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Känner du dig ensam? Ofrivillig ensamhet är antagligen något som alla människor upplever någon gång i livet. 6 av 10 svenskar uppger... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Många plågas av oro och ångest, speciellt i dessa turbulenta tider. Som tur är finns hjälp att få.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Till att börja med vill vi säga att du är stark som tar det här steget! Att ta en första kontakt med... (Läs mer)