fbpx Hoppa till innehåll

Empati – en superkraft hos ledare

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på att skapa rätt förutsättningar för engagemang, trivsel och samarbete på arbetsplatsen. Nya studier visar att empati är den viktigaste egenskapen för att lyckas som ledare och skapa en stark företagskultur.

Inom moderna organisationer krävs ofta samarbete och kreativt tänkande för att lösa utmaningar och nå framgång. Ett skifte har skett (och pågår fortfarande inom många företag) från enklare, mer monotona arbetsuppgifter till arbetsuppgifter av mer komplex natur. För att framgångsrikt leverera under dessa premisser blir det allt viktigare att medarbetare känner sig trygga och har rätt motivation och inställning till sitt arbete och sina kollegor.

Empati – ett motgift mot ohälsa

Stress och mental ohälsa har ökat kraftigt den senaste tiden och är den främsta orsaken till sjukskrivningar på svenska arbetsplatser enligt Försäkringskassan. Mörkertalet är också stort och många som mår dåligt visar det inte för sin omgivning. Ohälsa hämmar samarbete, motivation och leder till sämre prestationer och resultat.

En ny studie från Catalyst visar att en empatisk ledarstil kan fungera som ett slags motgift och stärka känslan av tillhörighet, innovation och engagemang vilket kan skapa en positiv spiral för individ och organisation. Studien lyfter bland annat fram att:

  • Innovation ökar: 61% av personer med mycket empatiska ledare uppger ofta eller alltid att de är innovativa på jobbet jämfört med endast 13% av dem med mindre empatiska ledare.
  • Engagemang ökar: 76% av personer med mycket empatiska ledare rapporterar ofta eller alltid att de är engagerade i arbetet jämfört med endast 32% av personer med mindre empatiska ledare.
  • Gemenskap ökar: 50% av personer med mycket empatiska ledare rapporterar ofta eller alltid att de känner sig inkluderade på jobbet, jämfört med endast 17% av personer med mindre empatiska ledare.

Vad kan du som ledare göra?

Ledare behöver inte själva vara experter på mental hälsa för att anamma en empatisk ledarstil och hjälpa kollegor som inte mår bra. Det kan räcka med att vara närvarande och checka-in hur anställda mår med jämna mellanrum. Det är också viktigt att tydligt visa att man tar mental hälsa på allvar och förklara vilket stöd som finns att få. Genom att vara lyhörd, ställa frågor och visa att man bryr sig skickar man ett starkt signalvärde. Det i sin tur stimulerar en varm och öppen kultur där medarbetare får ta plats och känner sig trygga.

Sammanfattningsvis

Empati bidrar till stärkta relationer, en förbättrad organisationskultur och positiva resultat. Empati är inte en ny färdighet men den har en ny betydelse i den moderna organisationen och bör vara en prioriterad fråga för dagens och morgondagens ledare.

Hur empatisk är din organisation?
Svara på några frågor om ledarskap och empati här och få gratis återkoppling från en av våra psykologer på hur du kan stärka ditt ledarskap.

Lägereld
Posted av Lägereld - november 10, 2021

Lägereld - din samlingsplats för ökat välmående och gemenskap.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Explore Stravito's journey in revolutionizing workplace culture within the startup realm. Embracing Lägereld's innovative services, this Swedish startup has set a new... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Building a culture of feedback in an organization can help to foster growth, learning, and continuous improvement. The following are some principles... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Den 5 juli är Lägereld i Almedalen och pratar om hur vi kan påbörja en förändringsresa mot mer hållbara och välmående organisationer.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Vi fick en pratstund med Hanna Holmberg, leg. psykolog och företagskonsult om vikten av sk. psykologisk trygghet för att skapa välmående arbetsplatser... (Läs mer)