Beroende

Att vara beroende av något kan på ett något förenklat sätt beskrivas som att man har svårt att leva utan det. Mer neurologiskt innebär en beroendesjukdom en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem vilket påverkar minnena av de upplevelser som orsakat beroendet.
Beroende är ett beteendefenomen och ett psykiskt fenomen och kan involvera så skilda saker som spel, mat eller sex. Det är emellertid substansberoende som alkohol och droger man primärt förknippar med beroende och missbruk.

Skillnaden mellan bruk och missbruk handlar inte om mängd eller volym utan snarare om det skapar problem, skador eller omdömeslösa och farliga risker för dig eller din omgivning.
Vid ett missbruk är det väldigt vanligt att man håller det för sig själv – en hemlighet som man känner skam över.

Första steget mot tillfriskning är därför att våga erkänna för sig själv och andra att man har problem. På Lägereld finns experter som lyssnar hjälper och framför allt aldrig dömer. Missbruk och beroende isolerar människor och motsatsen är inte nödvändigtvis renhet/nykterhet utan gemenskap. Lägereld värnar om den så viktiga gemenskapen som ett verktyg till bättre mående.

Svenskar är alkoholberoende
Svenskar är spelberoende
Julie Franzén
Publicerad av Julie Franzén

Shoppingbeorende eller ”compulsive buying disorder” som det också kallas är en form av beroendeproblematik som faller inom kategorin beteendeberoende. Den medicinska termen... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

What really causes addiction -- to everything from cocaine to smart-phones? And how can we overcome it? Johann Hari has seen our... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

In this episode of the Making Sense podcast, Sam Harris speaks with Sally Satel about addiction. They discuss whether addiction should be... (Läs mer)

Beroende

Julie Franzén
Publicerad av Julie Franzén

Shoppingbeorende eller ”compulsive buying disorder” som det också kallas är en form av beroendeproblematik som faller inom kategorin beteendeberoende. Den medicinska termen... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

What really causes addiction -- to everything from cocaine to smart-phones? And how can we overcome it? Johann Hari has seen our... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

In this episode of the Making Sense podcast, Sam Harris speaks with Sally Satel about addiction. They discuss whether addiction should be... (Läs mer)