fbpx Hoppa till innehåll

Du är inte ensam om att känna dig ensam

Känner du dig ensam? Ofrivillig ensamhet är antagligen något som alla människor upplever någon gång i livet. 6 av 10 svenskar uppger att de känner sig ensamma och 29% upplever det som ett problem*. Lägerelds psykolog, Julie Franzén, berättar hur du kan tänka och agera för att bryta känslan av ensamhet.

 

Känslan av gemenskap är viktig för vår överlevnad. Vi är biologiskt programmerade att tillhöra en grupp och när vi inte får vårt sociala behov tillgodosett får det negativa konsekvenser för hälsan. Social isolering ökar t.ex. risken för hjärt-och kärlsjukdomar, psykiska besvär och är enligt forskning farligare än både rökning och fetma.

Men att känna sig ensam är inte samma sak som att faktiskt vara ensam. 4 % av Sveriges befolkning anses vara socialt isolerade enligt SCBs statistik. För att klassas som socialt isolerad innebär det att man bor ensam och inte träffar anhöriga, vänner eller bekanta oftare än ett par gånger i månaden.

– Vissa människor är ensamma på riktigt. Men för många handlar det snarare om en upplevelse av ensamhet, trots att man har både familj och vänner. Många gånger är vår upplevda ensamhet en produkt av vår hjärna och en tolkning av verkligheten som inte behöver vara sann, berättar Julie Franzén.

 

Julie Franzén, leg. psykolog och relationsexpert


Genom att ifrågasätta och förändra dina tankar kan din upplevda verklighet förändras.

– Dina tankar påverkar dina känslor som i sin tur påverkar hur du agerar. På så vis kan dina tankar om ensamhet bli självuppfyllande. Om du känner dig otillräcklig och tråkig kanske du struntar i att ringa en vän även om du hade velat, fortsätter Julie.

Ensamhet – ett tabubelagt ämne

Trots att de flesta känner sig ensamma någon gång i livet, är ensamhet fortfarande ett tabubelagt ämne i samhället.

– Ensamhet är ofta kopplat till skam vilket kan göra det svårt att vara öppen och ärlig om sina känslor. Du kanske känner dig misslyckad, bortvald och tror att det är något fel på dig. Men att våga berätta för familj och vänner om hur du känner är ett viktigt första steg för att må bättre, säger Julie.

Hantera din känsla av ensamhet

Ett sätt att hantera sin ensamhet är att försöka normalisera den. Det gäller även personer som faktiskt är ensamma.

– Även om du inte har en enda nära relation kan det kännas bättre att tänka på att du inte är ensam om din ensamhet. Många är i samma situation, det är bara att titta på statistiken, säger Julie.

Nästa steg är att hitta sätt att skapa nya sociala kontakter och ta möjligheterna när de dyker upp. Att börja småprata med grannar, i affärer och hitta nya sammanhang där man kan träffa likasinnade är viktigt för att bryta känslan av isolering. Kanske kan du anmäla dig till en bokklubb, danskurs eller hitta en promenadkompis?

–  I början kanske du inte upplever dig som mindre ensam eftersom relationerna är ytliga men efter ett tag kommer relationerna fördjupas. Se det som ett långsiktigt arbete som kommer ge resultat över tid, säger Julie.

Ibland behövs det professionell hjälp

Även om känslan av ensamhet går att bryta på egen hand, kan det ibland behövas professionell hjälp.

– Många som kommer till mig, oavsett orsak, bagatelliserar ofta sin situation och sina känslor. Många drar sig för att söka hjälp eftersom de tänker att de kan lösa sina problem på egen hand och att ens problem är fjuttiga i jämförelse med andras. Men om du märker att du känner dig ledsen och nedstämd större delen av tiden, våga sök hjälp! Ju förr desto bättre – det är mitt generella råd, säger Julie.

På vilket sätt kan man få hjälp med sin ensamhet genom terapi?

– Du kan få stöd att förändra dina tankemönster kopplat till ensamhet, bygga upp din självkänsla och lära dig att agera på ett nytt sätt i sociala situationer – något som ibland kan vara svårt på egen hand. I terapin kan vi reflektera över verkliga situationer du har varit i och därefter fundera på konsekvenserna av ens agerande. Kunde jag ha gjort på något annat sätt? Hur skulle det ha uppfattats? avslutar Julie.


Checklista: så botar du din ensamhet

  • Ifrågasätt dina tankar och börja ställa frågor kring din ensamhet. När känner du dig ensam? Finns det något annat sätt att tänka på? Är det verkligen sant att alla tycker att du är tråkig och ointressant? Vad har du för bevis?
  • Påminn dig själv om att du inte är ensam om din ensamhet. Statistiken visar att det är många som faktiskt är eller upplever sig som ensamma
  • Våga prata med dina vänner och familj om att du känner dig ensam
  • Börja småprata med grannar och människor i affärer för att bryta känslan av isolering.
  • Börja aktivt bygga upp ditt nätverk genom att söka dig till aktiviteter eller online forum där du kan träffa människor med liknande intressen.
  • Ta små steg i taget och se det som ett långsiktigt arbete!
  • Sök professionell hjälp om du känner dig nedstämd, ledsen eller deprimerad. Det finns hjälp att få!

 

* Undersökningen genomfördes av teknikkonsultföretaget WSP under mars 2019

Vill du prata med någon av oss psykologer?
Hör av dig så återkopplar vi och hittar en tid som passar dig.

Lägereld
Posted av Lägereld - april 5, 2020

Lägereld - din samlingsplats för ökat välmående och gemenskap.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Explore Stravito's journey in revolutionizing workplace culture within the startup realm. Embracing Lägereld's innovative services, this Swedish startup has set a new... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Building a culture of feedback in an organization can help to foster growth, learning, and continuous improvement. The following are some principles... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Den 5 juli är Lägereld i Almedalen och pratar om hur vi kan påbörja en förändringsresa mot mer hållbara och välmående organisationer.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Nya studier visar att empati är en av de viktigaste ledaregenskaperna för att skapa produktiva och välmående organisationer.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Vi fick en pratstund med Hanna Holmberg, leg. psykolog och företagskonsult om vikten av sk. psykologisk trygghet för att skapa välmående arbetsplatser... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Try the Placebo Breath Program between April 1-21. First 7 days for... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Tisdagen 24/11 2020 röstade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm igenom ett förfrågningsunderlag för primärvården i Stockholm som tvingar fram omfattande reformer... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Hösten är en period som många tycker är tung och svår. Mörkret sänker sig över oss, vi blir inåtvända, trötta och kanske... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Lägereld lanserar skogsterapi i grupp! Ta del av ett 6 veckors program med fysiska träffar varvat med individuella sessioner med fokus på... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Att ständigt gå runt med en gnagande oro tar på krafterna och gör oss mindre nöjda med livet. Men det går att... (Läs mer)

Julie Franzén
Publicerad av Julie Franzén

Det finns metoder för att läka ditt brustna hjärta.... (Läs mer)

Joel Forsbom
Publicerad av Joel Forsbom

Robert Waldinger håller en inspirerande och ögonöppnande presentation av världens längsta studie i lycka. Hur betydelsefulla är egentligen relationer och vad har... (Läs mer)

Julie Franzén
Publicerad av Julie Franzén

De flesta lär sig i tidig ålder hur de ska ta hand om sin fysiska hälsa och stärka sitt immunförsvar. Vid influensa gäller... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Missbruk kan uttrycka sig i många olika former. I detta energifulla samtal mellan Joe Rogan och Johann Hari skapas nya perspektiv kopplat... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

I samband med att vi förväntar oss mer av teknik, förväntar vi oss då mindre av varandra? Professor Sherry Tukre har studerat... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

På ett grafiskt och retoriskt imponerande sätt har Shimi Cohen sammanfattat kopplingen mellan digitala sociala nätverk och fenomenet att vara ensam. Utifrån... (Läs mer)