I samband med att vi förväntar oss mer av teknik, förväntar vi oss då mindre av varandra? Professor Sherry Tukre har studerat hur våra smartphones och personligheter online har förändrat mänsklig kontakt och kommunikation. Hon uppmanar oss till att på allvar tänka igenom hur vi vill att våra relationer ska se ut idag och i framtiden. En tänkvärd och i allra högsta grad relevant fråga. Framför allt när forskning flera gånger kunnat konstatera att nära relationer är bland det viktigaste för ett fysiskt och psykiskt långt och hälsosamt liv.