fbpx Hoppa till innehåll

Placebo Breath Program

Ordet fobi kommer från grekiskans fobos som betyder fruktan eller skräck. Fobi ur ett psykiskt perspektiv innebär en stark och många gånger irrationell rädsla för någonting. Denna överdrivna rädsla kan vara kopplat till allt från kroppsvätskor och djur till höga höjder eller sociala sammanhang. Rädslans intensitet kan variera från ångest eller starkt obehag till paniksyndrom.

Vanligtvis pratar man om två olika kategorier av fobier: specifika fobier och agorofobi. Den första kategorin handlar om rädsla kopplat till en specifik företeelse eller plats. Agorofobi som i vardagstal är mer känt som torgskräck innebär en rädsla för situationer där du känner dig utsatt och är ofta förknippat med panikångestattacker.
Båda typerna men framför allt den senare påverkar ofta livskvalitén negativt då det skapar ett undvikande beteende. Men hjälp finns att få och KBT-terapi har bevisat sig effektiv i behandling av just fobier. Här på Lägereld finns varma eldsjälar som är beredda att hjälpa dig med dina upplevda bekymmer så att du kan leva ett mer uppfyllt liv i gemenskap med andra.

%
Av sveriges befolkning lider av social fobi

Lägereld
Posted av Lägereld - mars 25, 2021

Lägereld - din samlingsplats för ökat välmående och gemenskap.

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Explore Stravito's journey in revolutionizing workplace culture within the startup realm. Embracing Lägereld's innovative services, this Swedish startup has set a new... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Building a culture of feedback in an organization can help to foster growth, learning, and continuous improvement. The following are some principles... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Den 5 juli är Lägereld i Almedalen och pratar om hur vi kan påbörja en förändringsresa mot mer hållbara och välmående organisationer.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Nya studier visar att empati är en av de viktigaste ledaregenskaperna för att skapa produktiva och välmående organisationer.... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Vi fick en pratstund med Hanna Holmberg, leg. psykolog och företagskonsult om vikten av sk. psykologisk trygghet för att skapa välmående arbetsplatser... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Tisdagen 24/11 2020 röstade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm igenom ett förfrågningsunderlag för primärvården i Stockholm som tvingar fram omfattande reformer... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Hösten är en period som många tycker är tung och svår. Mörkret sänker sig över oss, vi blir inåtvända, trötta och kanske... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Lägereld lanserar skogsterapi i grupp! Ta del av ett 6 veckors program med fysiska träffar varvat med individuella sessioner med fokus på... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Att ständigt gå runt med en gnagande oro tar på krafterna och gör oss mindre nöjda med livet. Men det går att... (Läs mer)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Övning som syftar till att tydliggöra för dig vad som är viktigt i just ditt... (Läs mer)