fbpx Hoppa till innehåll

Mim Gavel

Kännedom i följande ämnen

 

Ångest
Anhörig
Beroende
Depression
Ensamhet
Fobi
Skam
Stress

Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut


Jag har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och med neuropsykiatriska utredningar. Arbete med vuxna klienter har jag erfarenhet av från såväl vårdcentral som primärvårdsrehab och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

I mitt arbete och i mötet med klienter ser jag det som mycket viktigt att få en tydlig bild och förståelse för klientens problematik, upplevelserna av den (det vill säga tankar, känslor och beteenden kopplat till problemet) och att vi tillsammans kommer fram till ett tydligt mål med samtalsbehandlingen.