fbpx Hoppa till innehåll

Lennart Melander

Kännedom i följande ämnen

 

Ångest
Anhörig
Beroende
Depression
Ensamhet
Fobi
Övrigt
Skam
Stress

Leg. psykolog


Hej! Jag är senior psykolog sedan 1988 och har omfattande erfarenhet från behandling (däribland KBT, Kognitiv Beteendeterapi) av både barn och vuxna, familjer och föräldrar. Jag har arbetat inom barn-och ungdomspsykiatrin, på vårdcentral, familjerådgivning och egen mottagning. Stor erfarenhet av oro, rädslor och ångesttillstånd samt nedstämdhet/depression och utmattningssyndrom.
Du erbjuds att tillsammans med mig som psykolog undersöka och förstå de inre sammanhangen, tex. hur dina symptom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet, och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter och lösa konflikter. Ångest, stress, oro sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det så svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig i uttryck i kroppsliga besvär..
Även problem som berör olika former av missbruk arbetar jag mycket med. Under många år har jag också erbjudit psykoterapi för både missbrukare eller före detta, samt för anhöriga till missbrukare.

Bokningsbar för nya klienter för videosamtal. Skicka gärna ett mail till boka@lagereld.com, om du vill veta mer.